คำคมคนเลว แสนดีไม่ใช่กู ใครๆก็รู้ว่ากูเลว

คำคมคนเลว กลอนคนเลวอย่างฉัน ชั่ว แคปชั่นถูกมองว่าเลว แคปชั่นยอมเป็นคนเลว แคปชั่นไม่ใช่คนดี จงอย่าก้มหัวให้คนชั่ว จงอย่าให้โอกาสคนเลว จงอย่าเชื่อคำพูดของคนลวงโลก การทำความดีกับคนเลว

Read more