คําคมคนเห็นแก่ผลประโยชน์ จะรู้ได้ว่าใครเห็นแก่ตัว

แคปชั่นธาตุแท้ของคน คําคมด่าคนเห็นแก่ตัวสั้นๆ อย่าหวังผลประโยชน์ น้ำใจคําคม เหลี่ยมมีกันทุกคน คําคมคนเห็นแก่ผลประโยชน์ คนเห็นแก่ตัวมักจะมองและเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไป โดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น คําคมด่าคนเห็นแก่ตัว

Read more

คำคมคนเลว แสนดีไม่ใช่กู ใครๆก็รู้ว่ากูเลว

คำคมคนเลว กลอนคนเลวอย่างฉัน ชั่ว แคปชั่นถูกมองว่าเลว แคปชั่นยอมเป็นคนเลว แคปชั่นไม่ใช่คนดี จงอย่าก้มหัวให้คนชั่ว จงอย่าให้โอกาสคนเลว จงอย่าเชื่อคำพูดของคนลวงโลก การทำความดีกับคนเลว

Read more